Landsmænd – af forskellig slags

Jeg har lige læst Bo Lidegaards: Landsmænd – De danske Jøders Flugt i Oktober 1943 og kunne derfor lidt nemmere sluge meldingen i radioen i morges om, at Dansk Folkeparti nu vil forbyde muslimers indrejse til Danmark, for bogen beretter om, hvordan danskerne dengang under besættelsen i 1943 hjalp 7700 jødiske medborgere til at flygte til Sverige, da den tyske besættelsesmagt satte en aktion i gang for at deportere alle danske jøder til tyske koncentrationslejre – så helt slemt kan det vel trods alt ikke stå til med den danske folkesjæl, tænker jeg i min godtroenhed.

Allerede i 1942 lød der rygter om, at danske jøder offentligt skulle til at bære den gule jødestjerne. Da rygtet nåede Kong Christian den 10., skulle han have sagt: “Så må vi hellere alle til at bære jødestjerne”,  men først i slutningen af september 1943 forlød det,  at nu skulle alle danske jøder deporteres med skib til Tyskland. Samarbejdsregeringen var trådt tilbage, så der var kun ministeriernes departementschefer tilbage til at kontakte besættelsesmagten og få rede på situationen, men de fik kun løse og henholdende svar. Alle havde svært ved at tro på, at sådan noget virkelig kunne ske i Danmark. Men den 1. oktober om aftenen lykkedes det gestapo at arrestere 2-300 jøder i deres hjem og hårdhændet at lodse dem ombord på et skib med plads til 5000, der ventede i havnen. De fleste jødiske familier boede i København og omegn, og folk i provinsen blev ikke så hurtigt underrettet, så 82 af de arresterede var fra provinsen.

Det blev hurtigt klart, at nu gjaldt det om at skjule sig og forsøge at komme til Sverige, som var parat til at modtage alle danske og norske jøder, men for flere ulykkelige mennesker var situationen så forfærdelig, at de begik selvmord. Ved hjælp fra danske medborgere – naboer, bekendte, hospitaler, hjælpegrupper etc. – blev jøderne i al hast skjult, og der blev iværksat flugtmuligheder til Sverige. Alle private lystbåde var blevet beslaglagt, så der blev lavet aftaler med fiskekuttere fra forskellige havne på Sjælland og øerne.

Udskibn.havne

I løbet af oktober kom 7700 personer lykkeligt over sundet til Sverige, hvor de blev godt modtaget og sørget for. Flere af mændene blev medlem af Den danske Brigade i Sverige, som kom til Danmark umiddelbart efter tyskernes kapitulation.

Bo Lidegaards bog er spændende læsning og giver en grundig, historisk gennemgang af begivenheden foruden rørende uddrag af dagbøger og breve skrevet af de flygtende.