Mindfulness

Mindfulness er i dag en meget udbredt metode til håndtering af stress. Mindfulness betyder at være opmærksom på det der sker i sindet, at observere de følelser og tanker der defilerer forbi ens indre blik uden at vurdere dem, med henblik på at skabe ro i sindet og derigennem øge effektiviteten i arbejdslivet.

Da jeg begyndte at dyrke yoga omkring 1970, hed sådanne teknikker meditation og blev primært praktiseret med henblik på at skabe ro og klarhed i sindet og øge ens livskvalitet. Det var ikke primært arbejdssituationen, der var motivet for at sætte sig roligt ned og prøve at transcendere hverdagslivets jag, men måske er det netop fordi bevidsthedstræning i dag sættes i forbindelse med arbejdslivet, at metoden er blevet så populær.

I modsætning til dengang i de glade 70’ere, hvor man skulle lede godt og grundigt efter et kursus i yoga og meditation og være heldig, hvis man i Strubes Boghandel på Østerbrogade kunne finde en bog om emnet, udbydes der i dag masser af kurser i både yoga og meditation og mindfulness.

Jeg lærte yoga og meditation hos Swami Janakananda, som dengang lige var kommet hjem til Danmark efter lang tids undervisning i en indisk ashram. Han er stadig leder af Skandinavisk Yoga- og Meditationsskole, som i årenes løb har udviklet sig til et stort foretagende med filialer i flere lande. Foruden alle de klassiske yogaøvelser blev vi instrueret i forskellige meditationsteknikker, eksempelvis Yoga Nidra som betyder psykisk søvn og er en dybdeafspænding af hele kroppen, Antar Mouna  hvor man koncentrerer sig om alle lyde i omverdenen for til sidst at transcendere dem og således opnå indre stilhed, eller Tratak hvor man først med åbne øjne fokuserer på flammen af et stearinlys og derefter med lukkede øjne fokuserer på den flamme, der åbenbarer sig for ens indre blik, og lader alle tanker forsvinde.

meditation

Jeg har haft gavn af både yoga og meditation lige siden og har erfaret, at de har en positiv virkning på både krop og sind. Det er derfor glædeligt, synes jeg, at man i dag tager disse  metoder alvorligt og undersøger deres virkning videnskabeligt. Forskning på området viser, at mindfulness-meditation i mange tilfælde reducerer symptomer og har positiv effekt på menneskers holdninger, adfærd og selvopfattelse.