Placeboeffekt

Og hvad er placeboeffekt?

Jo, det er faktisk en videnskabelig påvisning af det gamle udsagn om at tro flytter bjerge. Moderne forskning viser, at dette faktisk er sandt, for hvad er det andet end tankens kraft, der bevirker, at en kalktablet kan helbrede forskellige lidelser. Man har hjernescannet patienter, der har fået ordineret indholdsløse medikamenter, idet de troede, at det drejede sig om en speciel medicin, der skulle modvirke deres lidelse. Det viste sig, at forskerne kunne registrere en tydelig klinisk effekt i hjernen, samt at patienterne blandt andet opnåede reel smertelindring, bedre færdighed og mindre depression .

Det modsatte af placebo hedder nocebo. Her oplever patienten mere smerte eller forværring af sine symptomer ved manglende tiltro til medicinen, eller hvis han tror han ved en fejl har indtaget noget som er giftigt for kroppen.

Vestligt orienterede mennesker har svært ved at acceptere, at kroppen indeholder en masse subtile energier og centre, som ikke lader sig måle og veje, og som kan påvirkes fysisk og mentalt. Men siden oldtiden har man inden for kinesisk og indisk lægekunst opereret med de såkaldte meridianer og har stimuleret dem gennem teknikker som akupunktur, tai chi, yoga og meditation. Hvis der opstår blokeringer i disse energibaner, kan det føre til ubalancer og sygdomme, og derfor har man brugt at stimulere energiflowet i meridianerne enten mentalt eller fysisk.

Som vist på billedet her er der knyttet nogle organer og muskler til disse meridianer. Organerne og musklerne er også repræsenteret på foden – derfor er det også muligt at gå ind og påvirke energibanerne via fødderne.

Siden jeg selv begyndte at dyrke yoga og meditation for snart mange år siden, har jeg erfaret og er blevet overbevist om, at man gennem disse teknikker kan gøre meget for at bevare sit helbred. Og i stedet for at gå til læge ved de mindste symptomer og få ordineret medicin med uheldige bivirkninger til følge, kan det f.eks. lønne sig med en god omgang zoneterapi.