Tarot – et fint psykologisk redskab

I fredags-udgaven af min daglige avis er der en serie, hvor journalisten, som har ondt i krop og sjæl, besøger forskellige terapeuter og coaches for at komme videre i sit liv og sin karriere. I denne uge har han besøgt en Tarot-coach for at finde svar på, om hans karriere bevæger sig i den rigtige retning.

Efter endt session er hans konklusion, at den Tarot-coaching, han har modtaget, føles som et mindre overgreb på hans fornuft, end hvad han ellers har været udsat for på det alternative marked, fordi Tarot-coachen blankt indrømmer, at der i behandlingen ikke er andet meningsfuldt mønster end det, man selv ser i kortene.

Dette er jeg helt enig i, men for at få et meningsfuldt resultat kræves der også en kyndig Tarot-oplægger, og kommer man i hænderne på den rigtige person, er Tarot-kortene et fantastisk redskab til at få afdækket og belyst omstændighederne omkring ens liv og karriere.

Et Tarot-sæt består af 78 Tarot-kort, nemlig den store arkana der består af 22 kort, som siges at være symbol for de 22 prøvelser i livet, som et menneske skal igennem for at opnå indsigt og forståelse af sig selv og universets sammenhæng, de 16 hofkort som henviser til personer, der er vigtige i vores liv. Og endelig den lille arkana, der består af 40 kort, som igen er inddelt i fire kategorier – Stokke, Bægre, Sværd og Mønter. Disse er udtryk for de fire elementer ild, vand, luft og jord, som hver symboliserer forskellige aspekter af personligheden.

Tarot-kortene kan lægges op i det såkaldte keltiske kors, dvs. 10 kort, udtrukket af hovedpersonen selv, som lægges på en måde, så kortene kommer hele vejen rundt om personen og fortæller om hendes konfliktområde, grundlag, potentielle muligheder, umiddelbare fortid og fremtid, forventninger og til sidst giver en konklusion på hele oplægget. Hovedpersonen kan enten stille et konkret spørgsmål eller ønske at få afdækket og belyst sin aktuelle livssituation. Man kan også få et hurtigt svar ved at trække tre kort og tolke svaret på sit spørgsmål ud fra dem.

For år tilbage har jeg selv arbejdet meget med Tarot-kort enten til at belyse min egen livssituation eller som en hjælp til andre, og da jeg i forbindelse med den omtalte avisartikel igen fandt kortene frem, fik jeg fik lyst til at stille kortene et relevant spørgsmål, som jeg undertiden stiller mig selv:
Hvorfor blive ved med at skrive blog, Anna Marie?

Jeg trak disse tre kort:

og tolkede dem meget kort fortalt på følgende måde:

Jeg kan godt lide at dele noget med andre. Blogskriveriet giver tilfredshed og glæde. Andre har glæde af at jeg giver noget af mig selv.

Sådan. Nu kan jeg roligt slappe af og opgive enhver tanke om at holde pause endsige helt stoppe blogskriveriet.