Tranerne i Hjardemål

22. April 2010

Ja, hvordan skal det gå de sjældne traner og det øvrige rige fugleliv i Hjardemål og Østerild, hvis det lykkes regeringen at få opstillet 7-8 kæmpe testvindmøller i området. Det vil betyde fældning af 15 kvadratkilometer fredsskov, og eksperter mener, at det i høj grad vil gå ud over hele fuglelivet. I dag har forslaget om disse vindmøller været til 1. behandling i folketinget, så her i eftermiddag har jeg siddet foran computeren og fulgt folketingets behandling af sagen. Det lader dog til, at et flertal i folketinget stiller sig tvivlende til forslaget, og måske er der håb om, at man når frem til en alternativ og bedre egnet placering af vindmøllerne.

Det vil være så trist, hvis vi ikke mere kan sidde her og få øje på traner og andre sjældne fugle.