Hellere slække lidt på blogkravene …

27. April 2010

Nej, ikke noget med at indstille bloggen, selvom der lige nu ikke rigtigt er noget, der trænger sig på. Så hellere vise et af billederne fra min grønne ungdom, som dukkede op, da jeg rodede i bunken af fotografier fra mit lange liv.

Det stammer fra et kunstnerkarneval i Odd Fellow Palæet. Hele udstyret er hjemmefabrikeret, lige med undtagelse af cykelkæden om halsen. En fræk fyr mente, det var vel dristigt at illudere Nefertite med den opstoppernæse. Ikke desto mindre blev Nefertite fotograferet til BilledBladet ved siden af bl.a. Anna Karina, som var star i flere af Jean Luc Godards film og senere gift med ham.

Den lille festgruppe varmede op til aftenen allerede tidligt på dagen med at lave kostumer  i villalejligheden i Gentofte, hvor vi boede dengang, og hvor billedet er taget. En var rummand, en anden viking. Finn var kæmpebaby med et stort papmachehoved, hvor han kunne drikke  øl gennem et af øjnene. Det må jeg finde frem til en anden god gang.

Tranerne i Hjardemål

22. April 2010

Ja, hvordan skal det gå de sjældne traner og det øvrige rige fugleliv i Hjardemål og Østerild, hvis det lykkes regeringen at få opstillet 7-8 kæmpe testvindmøller i området. Det vil betyde fældning af 15 kvadratkilometer fredsskov, og eksperter mener, at det i høj grad vil gå ud over hele fuglelivet. I dag har forslaget om disse vindmøller været til 1. behandling i folketinget, så her i eftermiddag har jeg siddet foran computeren og fulgt folketingets behandling af sagen. Det lader dog til, at et flertal i folketinget stiller sig tvivlende til forslaget, og måske er der håb om, at man når frem til en alternativ og bedre egnet placering af vindmøllerne.

Det vil være så trist, hvis vi ikke mere kan sidde her og få øje på traner og andre sjældne fugle.

Mig og burkaer og tørklæder

Snakken om burka- og nigab-klædte kvinder er virkelig noget, der kan få folk op af stolene, og diverse politikere har flere gange foreslået disse klædningsstykker forbudt i det offentlige rum, selvom antallet af danskere, der bærer dem, vistnok er minimalt. I hvert fald er jeg  kun stødt på én nigab-klædt kvinde på skolen i de 16 år, jeg har undervist indvandrere i dansk.

En nigab er en dragt, som kun lader øjnene frie, hvorimod burkaen er en heldragt, hvor øjnene  dækkes af et trådgitter.

I de fleste sammenhænge er det selvfølgelig en hæmsko ikke at kunne se et menneskes ansigt, når det er tildækket af en burka, og for personen indeni må det være en ensom affære at færdes blandt mennesker uden at vise ansigtet. Jeg læste en kronik forleden dag ‘Burkaen og den forbudte synlighed’ http://www.information.dk/229474, som stiller spørgsmålet, hvad det er burkaen skal skjule. Forfatterens konklusion er, at det er ansigtet som den synlige manifestation af det at være et menneske blandt andre mennesker. Når ansigtet er tildækket, mister personen sin menneskelighed. Ved at eliminere kommunikationen mellem ansigter, bliver de kvinder, som påtvinges at gå med burka, netop derved elimineret fra at være en del af menneskeheden, skriver han.

Det er barske ord, men ved at bære burka og nigab afskærer kvinderne sig jo faktisk fra at fungere på lige fod med andre mennesker i samfundet.

Men et forbud fremmer ikke ligefrem den mellemmenneskelige forståelse, og i betragtning af de få tildækkede kvinder man ser her til lands, forekommer forslaget om et burkaforbud at være et spil for galleriet.

Kvinder med tørklæde giver også anledning til megen diskussion. Kan de arbejde som kassedamer eller for den sags skyld som dommere?  Når man bærer tørklæde er ansigtet frit, og tørklædet indikerer blot, at denne her kvinde har sine rødder i en anden kultur, hvor kvinderne i generationer har båret en bestemt klædedragt.

Som indvandrerlærer har jeg  haft mange kvinder med tørklæde i klassen, tørklæder i alle mulige variationer, alt efter hvilken kultur de kommer fra. På skolen bliver det en så almindelig del af ens dagligdag, at man ikke bemærker om kvinder går med tørklæde eller ej. Måske hænger det også sammen med, at man i sin daglige omgang med folk fra fremmede lande lærer at se bagom kultur, udseende og klædedragt, og efterhånden helt automatisk kommer til at forholde sig til mennesket bag ved det hele.

Som indfødt dansker er jeg fremmed over for det at skulle tildække mit hår i selskab med fremmede mænd. Jeg er ikke blevet opdraget til skyndsomt at trække tørklædet over håret, når en mand viser sig i farvandet. Det er ikke en del af min kultur.Tværtimod ligger det i luften, at håret er en kvindes pryd, som der skal gøres så meget ud af som muligt, når man viser sig offentligt. Dette er kulturelt betinget.

Men for en muslimsk kvinde med tørklæde er det kulturelt betinget at vise sin ærbarhed ved at skjule håret. Håret anses for noget ganske særligt, som menes at udøve en særlig tiltrækning og derfor skal skjules for mænd uden for familien.

Nogle arabiske kvinder prøver, når de flytter her til landet, lige fra starten at skifte over til vestligt tøj, men det er meget svært at aflægge gamle indgroede vaner og traditioner og pludselig tillægge sig nye og anderledes former.

For flere år siden havde jeg  en libanesisk kvinde i klassen, som var blevet gift med en herboende libanesisk mand. Hun gik i vestligt tøj og var en af de dygtigste i klassen. Hun blev lynhurtigt god til dansk, og var interesseret i at integrere sig så hurtigt som muligt.

Nogle år efter at hun var gået ud af skolen, mødte jeg hende på gågaden. Hun var blevet gift og havde fået barn og kom gående med sin lille datter i klapvogn og fortalte, at hun gik på Social- og Sundhedsskolen.

I modsætning til tidligere bar hun nu tørklæde og havde en lang nederdel på, men det var først bagefter, at jeg kom til at tænke på, at der også var noget andet hos hende, der var forandret. Hun virkede mere selvsikker og afslappet end før, og hun så i det hele taget bedre ud. Hendes lidt urene ansigtshud var nu helt glat, og i stedet for den ‘forkerte’ frisure med kort krøllet hår havde hun et smart bundet, hvidt tørklæde på. Hun så ud til at begå sig meget bedre i det tøj, hun havde været vant til at gå i, før hun kom til Danmark.

Jeg selv ville sikkert også føle mig kejtet, hvis jeg boede i Indien og skulle gå rundt med mine, skandinaviske knogler indsvøbt i en fin, indisk silkesari. Og jeg finder det virkelig underligt at et stykke stof på hovedet kan vække så stor opstandelse og uforståeligt, at det skulle kunne forhindre velbegavede kvinder i at udføre et hvilketsomhelst job hertillands.

Nej til testvindmøller i fredskoven i Østerild

13. April 2010

Herunder 40-50 stykker kronvildt fotograferet i skovbrynet af Østerild Plantage d 12/4 2010.

Herunder 15-20 stykker dåvildt fotografet 12/4 2010.

Alle træer på disse billeder skal fældes – ialt 15 kvadratkilometer fredsskov – for at give plads til 8 testvindmøller på højde med Storebæltspylonerne.

Er du en af de mange, der siger ja til vindmøller, men nej til, at de opføres på bekostning af skoven – særligt når der er mulighed for alternativ placering, så skriv under på Dansk Naturfredningsforenings underskriftindsamling her:  http://dn.dk/Default.aspx?ID=21257

Læs nærmere her: http://www.nationalttestcenter.dk/

A hard day´s night

8. April 2010

Nej, dagen har såmænd ikke været så hård, selvom jeg har været på arbejde. Det sker ikke så tit, for jeg er jo en lykkelig pensionist, og når jeg et par gange om måneden er vikar på sprogskolens studieværksted, hvor jeg passer biblioteket og bistår kursisterne med computere og det danske sprog, er det kun hyggeligt, og jeg møder en masse forskellige søde mennesker. Det er straks værre for alle de kvinder, der i dag går ned med stress på grund af arbejdet. Madame nævner i sin blog http://huskebloggen.blogspot.com/, hvordan to af hendes kolleger er gået ned med flaget på grund af stress.  Jeg kendes også selv flere  kvinder, som har måttet indstille arbejdet og ovenikøbet blevet alvorligt syge på grund af stress, kompetente og ansvarsfulde kvinder som har udført vigtige funktioner i samfundet uden at gøre et stort nummer ud af sig selv. Vi skal måske som kvinder lære at indse, at vi er dygtige nok, og at vi ikke behøver at halse afsted for at leve op til det perfekte billede af den dygtige erhvervskvinde og  husmor, men i stedet i højere grad give os selv lov til at smide os i liggestolen på terrassen med katten og en god bog i skødet.

På vej hjem fra arbejdet lånte jeg disse godbidder på biblioteket. Jeg skal have overført noget musik til iPod’en, når jeg skal ud i haven og rydde op efter vinterens hærgen, og så glæder jeg mig til at komme i gang med de gode  norske og svenske forfattere, især er jeg fan af Håkan Nesser. Jeg var så heldig at finde en bog af ham, jeg ikke har læst, og så er der lige kommet en ny bog af ham ‘Ormene på Carmine Street’, som jeg ligeledes glæder mig til at komme i gang med.

God rolig nat!